Flores de crochet


FLOWER CROCHET TRIM. TIRA DE FLORES CROCHET PARA TERMINACIÓN

FLOWER CROCHET TRIM. TIRA DE FLORES CROCHET PARA TERMINACIÓN

Flower crochet strip for trimming. On a cushion, a hat, a scarf, a blanket, a handbag, a dress, or

21   728